Toimintatapani


Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys


Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelutapa auttaa kohtaamaan erilaisia elämän haasteita ja pulmatilanteita. Se tarjoaa myös menetelmiä ja keinoja, jossa hyödynnetään ihmisten voimavaroja, osaamista, tavoitteita ja unelmia.


Lähestymistapaa voidaan hyödyntää kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa esim. asiakastyössä, yhteistyöasioissa, työyhteisöjen kehittämisessä, ongelmatilanteissa ja oppimisessa silloin, kun olemassa olevaan tilanteeseen halutaan muutosta.


Lisää tietoa ratkaisukeskeisyydestä löydät Ratkes Ry:n sivuilta.

Väli

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen lähestymistavan periaatteita:Tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus

  • Ei pohdita ongelman syntyä, muutetaan vaikeus tavoitteeksi.
  • Keskustelu, ajattelu tai työskentely suunnataan toivottuun tulokseen tai tavoitteeseen sekä edistysaskeliin, jotka vievät tavoitetta kohti.

Voimavarojen ja toiveikkuuden nostaminen keskipisteeksi

  • Huomion suuntaaminen aikaisempiin onnistumisiin ja taitoihin.
  • Menneisyyden tarinan voimanlähteiden etsiminen uuden muutoksen aikaansaamiseksi. Ihmisellä on voimavaroja saada aikaan itselleen tärkeät muutokset!

Edistys tapahtuu pienin askelin

  • Huomion kiinnittäminen pieniin edistysaskeliin tai liikahduksiin, etenemiseen kohti unelmaa, tavoitetta tai muutostoivetta. Kannustaa ponnistelemaan ja jatkamaan.

Tasaveroisuus ja yhteistyö

  • Keskustelukumppaneihin suhtaudutaan arvostaen heidän ideoitaan ja kunnioittaen heidän tapaansa toimia. Vuorovaikutus tähtää yhteistyön syntymiseen.

Arvostaminen

  • Toisten ihmisten ajattelutavan ja maailmankuvan sekä arvojen kunnioittaminen, mikä ilmenee mm. hyvänä kuunteluna.
  • Oman itsen ja omien arvojen kunnioittaminen valintoja tehtäessä.

Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori keskustelussa ja ajattelussa

  • Puutteiden ja hankaluuksien tutkimisen sijaan keskitytään voimavaroja ja piileviä kykyjä kasvattaviin näkökulmiin. Epäonnistumisia tarkastellaan oppimiskokemuksina. Leikin ja huumorin avulla voidaan rikkoa juuttuneita käsityksiä.

Ongelmiin on monia vaihtoehtoisia ratkaisuja

  • Tapahtumien ja kokemusten takana ei ole vaikuttamassa vain yksi totuus. Asiat tapahtuvat aina yhteydessä muihin ihmisiin ja ympäristöön, niinpä tavoitteeseen voi päästä monia, erilaisia polkuja pitkin.

Lähde: Katajainen A, Lipponen K, Litovaara A, Voimavarat käyttöön - Helsinki: Duodecim 2003

Väli